Kiropraktik


Kiropraktik är idag en etablerad och vedertagen vårdform som sedan 1800-talets senare hälft ständigt utvecklats till en vetenskaplig behandlingsmetod.

Kiropraktik är en modern medicinsk vetenskap som bygger på naturvetenskapliga grunder och utvecklas i takt med aktuell forskning.

En kiropraktor behandlar olika funktionella störningar och smärttillstånd i rörelseapparaten, främst i leder och muskulatur. Exempel på sådana besvär kan vara nackspärr, huvudvärk, ryggskott och ischias. Även andra, mer diffusa, problem som till exempel utstrålande smärta och domningar i armar och händer behandlas framgångsrikt med hjälp av kiropraktik.

I kombination till den manuella behandlingen erbjuds specifik rehabiliteringsträning som hjälper till att aktivera ett bra rörelsemönster. Denna kombination av aktiv och passiv behandling ger ett allomfattande omhändertagande som hjälper många människor att ta sig ur ett långdraget smärtmönster eller akuta smärtåkommor. Kiropraktik är en mycket säker och effektiv behandlingsmetod som utgår från att samspelet mellan nervsystemet och ryggradens leder är av avgörande betydelse för människans hälsa. Kiropraktisk teori utgår från att avvikelser i leders naturliga rörlighet påverkar kroppen och ger upphov till olika besvär och smärttillstånd.

För att korrigera störningar i leders rörlighet använder kiropraktorn olika manuella metoder. Grundstrategin för vår verksamhet är att fokusera på människans funktion. Stor vikt läggs på att upprätthålla kroppens funktion för att då kunna undvika framtida smärtproblem. Detta innebär att den viktigaste behandlingen är innan skada eller smärta uppstår. Nya vetenskapliga studier visar att resultaten på långvariga muskel- och ledbesvär är mycket goda vid kiropraktisk behandling jämfört med andra behandlingsmetoder. För ytterligare information: http://www.sjukvardsradgivningen.se