Vad är ischias?


Ischias delas ofta in i två olika typer: äkta respektive falsk ischias

Falsk ischias:

Den falska ischiasen skapas av en kompression av nervens perifiera del (den delen av nerven som siter en bit ifrån ryggraden).

Orsaken till falsk ischias kan vara:

 • För korta eller överansträngda muskler
 • Triggerpunkter
 • Rörelseinskränkningar
 • Benlängdsskillnader
 • Felaktiga skor
 • Sjukdomar i ryggen, bäckenlederna eller höftlederna
 • ett felaktigt rörelsemönster
 • Dålig hållning

En annan anledning till falsk ischias kan vara aktiva triggerpunkter i ländryggs- och sätesmuskulaturen. I det fallet orsakas inte den strålande smärtan av ett tryck på ischiasnerven, även om smärtsymptomen i sätet och benet kan vara snarlika symptomen vid ischias. Besvären vid dessa triggerpunkter uppkommer av att muskeln får ett reducerat blodflöde, exempelvis p.g.a skada eller genom en kronisk kontraktur (sammandragning) av sätesmuskulaturen. 

Falsk ischias kännetecknas ofta med en periodvis symtombild då man kan vara helt besvärsfri en lång tid för att sedan få återfall. Många personer kan härleda smärtan till en specifik händelse exempelvis skottat snö, bytt däck på bilen eller kört bil en längre tid. Andra har svårt att minnas någon direkt uppkomsorsak.


Äkta ischias:

Smärta från ländryggen kombineras inte sällan med smärta och utstrålning ner i ett eller möjligen båda benen. Smärtan utlöses vid nervgrenarnas härkomst i nedre delen av ländryggen och utlöses vid irritation orsakat av exempelvis svullnad i mjukdelar. Denna smärta kallas äkta ischias (efter ischiasnervens utbredning, som med sina förgreningar når ut i hela benet).

Är en inflammation och irritation av ischiasneren. Då disken är skadad eller buktar ut i nedre delen av ryggen uppstår smärtor som strålar ut via sätet, höften, benet, vaden och ibland ända ner i foten. Detta leder då till domningar eller känselbortfall i nedre delen av tyggen och benet. Man kan få svårt att stödja på benet. Vissa människor får även svårt att kissa och ändtarmsmuskeln kan bli svag då diskbråcket trycker på centrala delar av ryggmärgskanalen.

Symptomen: 

 • Strålning ned i benen
 • Spänningar i skinkan 
 • Sockerdrickskänsla i benet 

Kontakta akutvård om symtomen är:

  • Under 18 år har mycket ont.
  • Du har svårt att kontrollera urin eller avföring.
  • Tappar känsel i underlivet
  • Vinglig och inte känner var du har fötterna
  • Akut ont efter en olycka

  Hur kan kiropraktisk konsultation och behandling hjälpa dig med dina Ischiasproblem

  En legitimerad kiropraktor försöker alltid först utreda varför du drabbats av ischias och vad som är orsaken till dina symptom. Det är först efter noggrann undersökning när detta är uträtt som behandlingen kan börja. Behandlingen riktar sig då mot att eliminera orsaken. Vid falsk ischias har en kiropraktor ofta mycket goda resultat.

  De frågor man bör ställa sig är:

  Falsk eller äkta ischias? 

  Behandlingsbar eller inte behandlingsbar ischias? 

  Det är alltid bra om du kan gå till en kiropraktor och utreda varför du har ischiasproblem eller smärta. Det är onödigt att gå omkring med ett ischiassmärta som i många fall kan lindras eller helt kan försvinna. Kiropraktorn kan även ge dig fler råd och tips som passar just för dig och din ischias.

  En kiropraktisk behandling hjälper på flera plan mot ischias. Generellt sett uppmanar kiropraktik till rörlighet, vilket får anses förebyggande ischiasbehandling. Efter en noggrann undersökning kan en kiropraktor ge töjnings- och träningsprogram antingen i förebyggande syfte, eller som en del av rehabiliteringen. Manipulations- behandling eller mobiliseringen på ett segmentellt låst område kan hjälpa att återställa den normala rörligheten, vilket i sin tur avlastar närliggande områden. En Kiropraktor återställer således den normala funktionen så din ischias avlastas och symptomen minskar eller försvinner helt.

  Anatomi:

  Ischiasnerven är tjock som ett lillfinger. Den sköter nervförbindelserna för nästan hela benets hud, musklerna på lårets baksida samt i underbenet och foten.

  Ischiasnerven löper på baksidan av varje ben.