Naprapati


Historia

Naprapatin utvecklades ur kiropraktiken i USA under tidigt 1900-tal av Dr. Oakley Smith. Smith som ursprungligen var kiropraktor ansåg tidigt att den teori om att ”kotor kan hoppa ur led” (subluxationsteorin) som var gällande hos dåtidens kiropraktorer lämnade mycket att önska. Smith menade istället att orsaken till smärta och besvär i rörelse- och stödjeorganen (muskler, skelett, leder, nervsystem och bindväv), fanns i bland annat bindvävsförändringar och spänningstillstånd i omgivande mjukdelar, det han kallade för "connective tissue". Idag vet man genom forskning att hans slutsatser till stora delar var riktiga. 

Idag är det inte lika enkelt att se skillnaderna mellan dom olika yrkesgrupperna. Det finns kiropraktorer som jobbar och tänker mer likt dagens naprapater och naprapater som tänker mer som dåtidens kiropraktorer.

                              

Behandling

En naprapat undersöker, behandlar, och rehabiliterar smärttillstånd och funktionsnedsättning i alla delar av kroppen. Naprapaten utgår alltid från helheten och tar hänsyn till såväl kroppsliga som psykologiska och sociala faktorer som kan bidra till att smärta och andra besvär uppstår.

En naprapat är expert inom manuell medicin och använder sina händer i de olika behandlingsteknikerna. Teknikerna består utav en kombination av manipulation och mobilisering av ryggraden och kroppens andra leder, tillsammans med en mjukdelsbehandling som t.ex stretching eller massage i syfte att återskapa funktion och rörelse. Det är denna kombination som är utmärkande för naprapatin.

 

Utbildning

Naprapatprogrammet omfattar fyra års heltidsstudier som bedrivs på Naprapathögskolan i Stockholm. Redan under den andra terminen börjar studenterna med kursen ”Klinisk verksamhet” som bedrivs på skolans elevklinik två dagar i veckan där studenterna tar emot riktiga patienter. Kursen löper sedan parallellt med teoretiska ämnen under utbildningens fyra år.

Vill du veta mer om naprapati? Kika in på Naprapathögskolans hemsida här!

Boka din naprapatbehandling här!