Spänningshuvudvärk


Spänningshuvudvärk kan i många fall bero på nedsatt rörlighet i nackens leder som påverkar muskler runt huvud, käke och nacke. Vi undersöker om det finns några sådana störningar och kan med kiropraktisk behandling effektivt ”låsa upp” sådan stelhet vilket ger en djupgående behandling.

Spänningshuvudvärk!

Spänningshuvudvärk är den vanligaste formen av huvudvärk där ca 90 % av all huvudvärk är av denna typ. Vanliga symtom är molande eller tryckande värk runt tinningen, käken eller i nacken. Trötthet, yrsel, öronsus och koncentrationssvårigheter är inte ovanliga symtom i samband med huvudvärken.

Det här är väldigt vanliga besvär som drabbar 2,5 miljoner svenskar varje vecka där nio av tio kvinnor och två tredjedelar av männen drabbas någon gång.

En mycket vanlig orsak till att dessa besvär uppstår är spänningar i nacke och käkmuskulatur som uppkommer pga. nedsatt funktion och rörlighet i nackryggradens leder. När rörligheten är inskränkt i dessa leder påverkas musklerna runt omkring som blir stela och spända för att kompensera den bakomliggande obalansen. 

Nervsystemet påverkas av signaler från lederna om funktion och rörlighet som vid störningar ger svar som värk, trötthet och spänningstillstånd. Därför är det viktigt att behandla de bakomliggande orsakerna till de spänningar som uppstått genom att få upp rörligheten i nackens leder.

Hos en kiropraktor får du en grundlig undersökning som hittar de låsningar/rörelseinskränkningar i nacken som kan ligga till grund för dina besvär. Du får även en effektiv behandling som släpper på de spänningar i nacke, käke och bröstrygg som är viktiga för att komma till rätta med besvären.

Liksom vid de flesta smärttillstånd är det viktigt att se till helheten och utreda varför besvären uppkommit vilket naturligtvis också bör göras vid spänningshuvudvärk. Ofta är de många faktorer som spelar in och det är viktigt att utesluta eventuellt andra bakomliggande orsaker.

Sjukdomar som högt blodtryck, blodbrist, hjärtsvikt, allergi, låg ämnesomsättning, vissa andra ämnesomsättningssjukdomar, kronisk lungsjukdom kan ibland ge en tryckande huvudvärk som påminner om spänningshuvudvärk. Vid intag av stora mängder alkohol eller rökning kan huvudvärk också uppstå. 

Symtom

Värken sitter oftast på båda sidorna.

Känslan av huvudvärken är att den ger en molande, dov eller tryckande värk. Skärande, huggande eller pulserande förekommer sällan när det gäller spänningshuvudvärk.

Tidsaspekten är mycket varierande där smärtan kan vara från timmar till dagar. Intensiteten på smärtan kan variera men blir oftast värre under dagtid.

Vanligtvis lindras smärtan av fysisk aktivitet.

I samband med spänningshuvudvärken har man ofta ömma punkter i hårbotten eller i nackens muskulatur och även i käkmuskulaturen. 

Man blir ofta allmänpåverkad och trötthet, gungande yrsel, öronsus, minnes- eller koncentrationssvårigheter är inte helt ovanliga. Detta förekommer vanligtvis när man har en form av kronisk spänningshuvudvärk.

Det har visats sig vanligt att spänningshuvudvärk kan leda till migrän och tvärtom samt att en och samma person kan ha båda typerna. 

Tveka inte att kontakta oss om du lider av huvudvärk och ge kiropraktisk behandling en chans att lindra dina besvär